Dalnet Fiberförening
"Tillsammans har vi skapat möjlighet till kommunikationstjänster i världsklass."

Aktuellt

- Det är preliminärt årsmöte 20190516 kl 18:00. Plats ej bestämt ännu.

 - Driftinformation från vår kommunikationsoperatör Zitius. Klicka här

- Faktureringsintervall på vår gruppanslutning sker kvartalsvis.

- Medlemsavgift och nätavgift faktureras årsvis.