Dalnet Fiberförening
"Tillsammans har vi skapat möjlighet till kommunikationstjänster i världsklass."

Om oss

Här nedan finns lite information om vår ekonomiska förening.

Dalnet är en ekonomisk förening med cirka 450 medlemmar. Vi äger tillsammans ett passivt fibernät  söder om tätorten Mellerud i hjärtat av Dalsland.

 Dalnets fibernät spänner över en stor del av Dalboslätten inom/delvis inom socknarna Järn, Grinstad, Bolstad och Erikstad. Ungefärlig kartbild på upptagningsområde, se nedan.

Ungefärlig_Översikts_Karta.Ungefärlig_Översikts_Karta.Dalnet förvaltas av nedanstående styrelse:

Dalnet StyrelseKlicka på kortet. Det är ett kort för att undvika skräpmejl.