Dalnet Fiberförening
"Tillsammans har vi skapat möjlighet till kommunikationstjänster i världsklass."

Blanketter och dokument.

Här nedan finns blanketter och dokument som är bra att ha för exempelvis mäklare vid fastighetsförsäljning , nya medlemmar samt befintliga medlemmar.


Styrande dokument:

 


Blankett för befintligt uppkopplade hus vid ägarbyte:


Blanketter för nya medlemmar som idag inte har fiber via Dalnet:


Förklarande dokument samt blankett för Gruppanslutning för nya medlemmar samt befintliga som vill ha Gruppanslutning:


Markupplåtelseavtal, för mark utanför medlems tomt: