Dalnet Fiberförening
"Tillsammans har vi skapat möjlighet till kommunikationstjänster i världsklass."

Blanketter och dokument.

 

Styrande dokument:


Blankett för befintligt uppkopplade hus vid ägarbyte:


Blanketter för nya medlemmar som idag inte har fiber via Dalnet:


Blankett för tjänsteval. Till nya medlemmar samt befintliga som vill ha gruppanslutning:


Markupplåtelseavtal, för mark utanför medlems tomt: