Dalnet Fiberförening
"Tillsammans har vi skapat möjlighet till kommunikationstjänster i världsklass."

Blanketter och dokument.

Här nedan finns blanketter och dokument som är bra att ha för exempelvis mäklare vid fastighetsförsäljning , nya medlemmar samt befintliga medlemmar.

Avtal och information om ny Gruppanslutning 20220401:Styrande dokument:

 


Blankett för befintligt uppkopplade hus vid ägarbyte:


Blanketter för nya medlemmar som idag inte har fiber via Dalnet:


Blankett för tjänsteval. Till nya medlemmar samt befintliga som vill ha gruppanslutning:


Markupplåtelseavtal, för mark utanför medlems tomt: